ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αφορά :

 

1. Μαθητές της Πέμπτης και της Έκτης Δημοτικού

Διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα:

– Φωνητική

– Διάκριση τονικών υψών

– Ρυθμικές ασκήσεις

– Ακουστικές ασκήσεις προετοιμασίας με CD

– Εκμάθηση Μεταλλόφωνου

 

2. Μαθητές της Α’ ή Β’ ή Γ’ Γυμνασίου

Διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα:

– Θεωρία

– Πιάνο

– Σολφέζ

– Έξτρα μαθήματα : Στοιχεία Βυζαντινής Μουσικής και Εκμάθηση Ταμπουρά.