Ο μαγικός κόσμος της μουσικής
μπορεί να μας γοητεύσει.
Με την καθοδήγηση των έμπειρων
μουσικών δασκάλων μας,
ο καθένας μας μπορεί να γνωρίσει
τη μουσική σε όλη της την έκταση.