ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (ORFF)

Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει το παιδί, να αναπτύξει τα παρακάτω..